สูตรสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดี

องค์กรจะประสบความสําเร็จ เมื่อคนในองค์การสามารถตัดสินใจได้อย่างดี ด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การกํากับดูแลมีความซับซ้อนมากขึ้นก็ตาม

PLLOB ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ เนื่องจากทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายต่อการจดจำ และง่ายต่อการติดตาม

PLLOBอธิบายได้ใน 96 วินาที

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับPLLOBโปรดดูที่หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมันได้ สำหรับตอนนี้ ขอบคุณมาก!